God zal met je zijn tot aan het einde van je leven

#geliefddoorGOD #gesteunddoorGOD

Anna vertelt: “Iedereen kan genezen worden, ook degenen die volgens onze menselijke verwachting niet genezen kunnen worden. God zal met je zijn tot aan het einde van je leven”. ❤ God

__________________________

Marcus 5:27-30

27 Ze had gehoord over Jezus, en ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn bovenkleed van achteren aan, 28 want ze dacht: Als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik al gered worden. 29 En meteen hield het bloed op te vloeien en merkte ze aan haar lichaam dat ze van de kwaal genezen was. 30 Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er kracht uit hem was weggestroomd. Midden in de menigte draaide hij zich om en vroeg: ‘Wie heeft mijn kleren aangeraakt?’

Lees Marcus 5:24-34Bekijk meer foto's en verhalen