Over de gemeente

Jezus Christus staat centraal in onze kerk. We geloven dat hij de Zoon van God is en proberen met elkaar zijn boodschap van liefde en genade in ons leven toe te passen. Jezus is onze Verlosser en we verwachten onze redding van Hem. Zijn naam en boodschap zal je dus ook elke zondag horen, hier kunnen en willen we niet omheen.

Vanuit verschillende plekken zijn we neergestreken in de regio Den Haag: gezinnen, singles, alleengaanden, zowel jong als oud. In deze diversiteit trekken we samen op in een sfeer van gastvrijheid en verdraagzaamheid. Velen van ons bevinden zich in het spitsuur van het leven. In een tijd van drukte, ambities en prestatiedrang willen we iedere keer weer leren leven vanuit de genade en rust die God ons geeft. Samen zoeken we steeds weer naar praktische manieren om ons geloof vorm te geven in het leven van elke dag: thuis, in de buurt en op het werk.

Ons monumentale kerkgebouw is voor ons een zichtbare verwijzing naar de gereformeerde traditie waarin we als kerk staan en die we ook willen overdragen. We zien de bijbel als het woord van God, met zeggingskracht voor vandaag. Dat biedt perspectief en geeft hoop. 

Onze gemeente maakt deel uit van het kerkverband van de Nederlandse Gereformeerde Kerken. We werken op allerlei manieren samen met andere kerken in Den Haag, in het bijzonder met de Leeuwendaalkerk in Rijswijk.