Op zoek naar dat ene muntje, dat kostbare wat ik kwijt ben

#geliefddoorGOD #neemjeZIJNliefdeserieus

Elly vertelt: “Lucas 15 vers 8-10 - Hier legt Jezus uit, aan de mensen van die tijd, dat God ons zoekt en dat hij feest viert als er iemand (weer) bij Hem komt. Hij zoekt een ieder die afdwaald of hem die in het duister leeft. Hij is op zoek naar mij. Maar dit betekent meer voor mij. Ik ben christelijk opgevoed. Ik weet dus in grote lijnen wat er in de bijbel staat. Maar ik beleef en ervaar dat niet altijd. Dan voelt het leeg of niet waar. Dan twijfel ik en dan word ik opstandig. Als ik dan toch ga zoeken naar Gods aanwezigheid in mijn leven, dan ben ik op zoek naar dat ene muntje, dat kostbare wat ik kwijt ben. Namelijk mijn relatie met God en Zijn liefdevolle zorg. Als ik zoek en vraag, soms zelfs smeek, om Zijn aanwezigheid dan laat Hij zich vinden, want Hij heeft mij nooit losgelaten. Dan voel ik mij blij en vertrouwt. Dan leef ik op. Het weten dus dat God bestaat en dat Hij zegt: “Bidt en u zal gegeven worden, klopt en u zal opengedaan worden en zoekt en gij zult vinden.”

__________________________

Lucas 15: 8-10

8 En als een vrouw tien drachmen heeft en er één verliest, steekt ze toch de lamp aan, veegt het hele huis schoon en zoekt ze alles af tot ze het muntstuk gevonden heeft? 9 En als ze het gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buren bijeen en zegt: “Deel in mijn vreugde, want ik heb de drachme gevonden die ik kwijt was.” 10 Zo, zeg ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt.’

Bekijk meer foto's en verhalen