Bij Hem wil ik zijn

#geliefddoorGOD

Jaap vertelt: “Voor Hem wil ik knielen. Dat is in onze maatschappij met waarden als trots, zelfrespect, zelfontplooiing en vrijheid voor een jonge man, wellicht een bijzondere houding. Maar iets wat ik graag doe, bij Hem. Want bij Hem kan ik altijd terecht. Wat ik ook doe of heb gedaan. Dit geeft me vrijheid.

David is een sprekend voorbeeld voor mij. Ook in zijn positie was knielen onverwacht voor mensen. Ondanks de fouten die hij maakte, zocht hij God elke keer weer op en knielde hij vaak.

En nog meer dan dat: God zoekt mij elke keer weer op en laat me bij Hem komen”.

__________________________

Psalm 95:6

6 Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding,  knielen voor de HEER, onze maker.

Bekijk meer foto's en verhalen