Nu weet ik dat ik altijd veilig ben bij Jezus

#geliefddoorGOD #gesteunddoorGOD

Lieve: “Ik vind het bijzonder dat Daniël nog leefde. Ik vind het één van de bijzonderste wonderen van God omdat Daniël de nacht heeft overleefd ook al zijn leeuwen gevaarlijke dieren. Nu weet ik dat ik altijd veilig ben bij Jezus.

__________________________

Daniel 6: 22-23

22 En Daniël zei tegen de koning: ‘Majesteit, leef in eeuwigheid! 23 Mijn God heeft zijn engel gezonden en de leeuwenmuilen gesloten. Ze hebben mij geen kwaad gedaan, omdat hij mij onschuldig acht; maar ook u, majesteit, heb ik niets misdaan.’ 24 De koning was bijzonder verheugd en hij beval Daniël uit de kuil te halen. Daniël werd uit de kuil getrokken, en hij bleek ongedeerd te zijn, want hij had op zijn God vertrouwd.

Lees het verhaal van Daniël in de leeuwenkuil | Bekijk meer foto's en verhalen