Latijn - Frans - Onze cultuur

Frans

Den Haag is een internationale stad van vrede en recht. Het klinkt als Psalm 85.

"een land, waar goedheid trouw ontmoet, het recht de vrede met een kus begroet". 

In de 18e eeuw was er veel Franse invloed. Veel bestuurders deden zaken in het Frans. Een van hen was Guillaume Groen van Prinsterer, geboren in Voorburg aan het Oosteinde, gedoopt in ons kerkgebouw. Werd een christelijk denker over politiek. Hij stelde tegenover de Franse revolutie het evangelie. Het evangelie van vrede en recht. Voor iedereen.