Leven is ademen. Is eten en drinken. Is omgaan met mensen. Is werk. Is opvoeden. Is nadenken. Is samenleving. Is muziek maken. Is de ander. Is verleden. Is toekomst.

Werk

Is werken, betaald of onbetaald, leven als christen? Dit is een confronterende vraag. 'God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk'. Zijn de overige zes dagen dan niet heilig? Zijn ze zonder God?  Integendeel. Zoals God zes dagen scheppend bezig was, zo belijden christenen dat ze zes dagen mogen scheppen als dienst aan God. En ook rust nemen om zich daarop te bezinnen. En daarin zijn ze even een dankbare kluizenaar, geplaatst buiten 'het najagen van wind'.